Prowadzenie BIP zwalnia od obowiązku ponownego udostępnienia informacji Usługa do prowadzenia BIP - program do BIP
Infolinia: 882 09 7777
bip
bip
bip

oferta specjalna!

dla podmiotów edukacji

Prowadzenie BIP zwalnia od obowiązku ponownego udostępnienia informacji

Prowadzenie BIP przez jednostkę wyłącza obowiązek jej ponownego udostępnienia na wniosek osoby zainteresowanej. To wniosek, z wyroku WSA w Szczecinie. Wobec powyższego dla jednostki mniej pracochłonne będzie prowadzenie Biuletynu w Internecie niż odpowiadanie na wszystkie wnioski o udzielenie informacji publicznych.

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt II SA/Sz 505/08 wskazał, że „BIP jest podstawowym źródłem zapoznania się z informacją publiczną i udostępnienie informacji publicznej w BIP wyłącza obowiązek ponownego jej udostępniania na wniosek zainteresowanego, czy w innych przewidzianych w ustawie formach (np. wyłożenia, wywieszenia). Natomiast wniosek zainteresowanego może spowodować po stronie dysponenta informacji obowiązek jej udostępnienia wyłącznie wtedy, gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym, co nie pozwala zainteresowanemu zapoznać się z jej treścią inaczej, aniżeli wskutek złożenia wniosku do odpowiedniego organu o udzielenie informacji" (opublikowany w CBOSA). Tak więc organ, który umieścił informację w BIP, nie jest zobowiązany do jej przekazania na wniosek, jednak powinien poinformować wnioskodawcę, gdzie znajduje się taka informacja, bowiem "adres Biuletynu Informacji Publicznej i sposób zapoznania się z rejestrem jego zmian mieści się w pojęciu informacji publicznej" - wyrok WSA w Warszawie z dnia 11 lutego 2004 r. sygn. akt II SAB 391/03 (opublikowany w Lex Polonica). Informacje zwarte w BIP nie muszą być udostępniane na wniosek, ale informacje o Biuletynie powinny być udostępniane na wniosek”.

do góry wydrukuj